Cilji vrtca

Domov / Cilji vrtca

cilji vrtca

cilji vrtca

cilji vrtca

Sodobne smeri predšolske vzgoje so usmerjene k otroku in izhajajo iz različnih teorij njihovega razvoja. Iz tega razloga pri zastavljanju ciljev in nalog upoštevamo specifičnosti predšolskega otroka ter potrebne pogoje za njegov razvoj.

Splošni vzgojni cilji predšolske vzgoje

  • Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih.
  • Razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah.
  • Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja.
  • Negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja.
  • Spodbujanje jezikovnega razvoja in učinkovito ter ustvarjalno rabo govora.
  • Posredovanje znanj z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja.
  • Spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja.
  • Razvijanje gibalnih sposobnosti in spretnosti.
  • Razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje.

Cilji Kurikula za vrtce