Angleščina

V predšolskem obdobju so to običajno prva srečanja otrok s tujim jezikom, na osnovi katerih si otrok izoblikuje določeno predstavo, pridobi si temelje, zanimanje in veselje za tuje jezike.

Najpomembnejši cilji učenja tujega jezika so naslednji:

  • otrok spoznava drugačnost,
  • otrok si pridobi “posluh za tuj jezik” in način izgovorjave tistih glasov, ki jih ni v materinem jeziku,
  • otrok si razvija slušno razumevanje v dani situaciji,
  • otrok se odziva na zahteve, spodbude in vprašanja v vsakdanji situaciji,
  • otrok prepoznava in poimenuje osnovne predmete, živali in rastline iz njegovega najbližjega okolja.

Metode in sredstva so raznolike, izbrana v skladu z zastavljenimi cilji (rajalne in gibalne igre, pesmice, glasbene dramatizacije, poslušanje in pripovedovanje pravljic, družabne igre in igre s pravili, didaktične igre, igre vlog,…). Prispevajo k motiviranosti otrok za dejavnosti in učenje tujega jezika.

Pristop k poučevanju

Če začnemo s poučevanjem otrok v zgodnjem obdobju, moramo zelo previdno načrtovati učne ure in nič ne sme biti prepuščeno naključju. Obvezno moramo upoštevati otrokove značilnosti in posebnosti ter interese, saj se mu v nasprotnem primeru jezik lahko zameri. Učenci morajo biti motivirani ves čas učnega procesa, biti jim mora zanimivo, saj se bodo sami želeli učiti.

Pri poučevanju se ne uporablja učbenikov, temveč se za delo uporablja druge metode dela (uganke, ples, petje, vadba,…) učenje je prepleteno v vsakdanje delo vrtca, tako da otroci nimajo občutka, da se učijo.