Angleščina s Špelo

Domov / Obogatitvene dejavnosti / Angleščina s Špelo

Otroci se učijo jezika, tako materinega kot tujega, ne da bi se obremenjevali s pravili, glagoli, sklanjatvami,… Ponavljajo to, kar slišijo. Mlajši kot so, bolj točno so sposobni ponavljati, se pravi, bolj je njihova izjava podobna izvirni. Tako si otroci v zgodnji dobi zapomnijo melodijo, intonacijo in naglas tujega jezika z vsemi njegovimi posebnostmi. Tako močnega posluha za jezik v kasnejši dobi ne bodo mogli več razviti.

Otroci, ki so že zelo zgodaj v stiku s tujim jezikom, pa se tudi zgodaj zavejo raznolikosti drugih narodov in njihove posebnosti, in jih tako sprejmejo kot nekaj naravnega – tega kar poznajo, se ne bojijo, ampak odrastejo v odprte osebe, kar je v današnjih časih mednarodnih integracij precej pomembno. Bolj se tudi zavedajo materinega jezika.

Pristop k poučevanju

Če začnemo s poučevanjem otrok v zgodnjem obdobju, moramo zelo previdno načrtovati učne ure in nič ne sme biti prepuščeno naključju. Obvezno moramo upoštevati otrokove značilnosti in posebnosti ter interese, saj se mu v nasprotnem primeru jezik lahko zameri. Učenci morajo biti motivirani ves čas učnega procesa, biti jim mora zanimivo, saj se bodo sami želeli učiti.

Pri poučevanju se ne uporablja učbenikov, temveč se za delo uporablja druge metode dela (uganke, ples, petje, vadba,…) učenje je prepleteno v vsakdanje delo vrtca, tako da otroci nimajo občutka, da se učijo.