Glasbene urice

Domov / Obogatitvene dejavnosti / Glasbene urice

Otroke učimo slušnega zaznavanja – otroci se naučijo prepoznavati različne dimenzije zvoka, barvo, trajanje, glasnost. Poudarek dajemo tonski višini. V tem delu se otroci naučijo, kaj je visok in kaj nizek ton. Drugo področje je ritmična vzgoja, ki jo izvajamo v povezavi z motoriko celega telesa. Velik poudarek damo na razvoj ročne motorike, ki je zelo pomembna za tiste, ki se bodo nekoč učili igranja inštrumenta. Osrednji del vsake ure je petje, kjer skrbimo, da so pesmi umetniško in didaktično primerne starosti otrok (primeren tekst, obseg glasu, pesmi morajo imeti umetniško vsebino).

Klasična glasba ima v sebi nekaj, kar druge glasbe nimajo. Klasična glasba daje velik pomen estetiki, lepoti. Vendar mora biti tudi klasična glasba izbrana za predšolske otroke. Živalski karneval, Peter in volk… in druge je glasba, po kateri posegamo, ko razmišljamo, kaj naj poslušamo v najzgodnejšem obdobju.