Telovadba v ŠD Center Maribor

Domov / Obogatitvene dejavnosti / Telovadba v ŠD Center Maribor

Vadba poteka v gimnastični telovadnici ŠD Center Maribor, v dopoldanskih urah. Namen same vadbe je pridobivanje gibalnih navad in razvoj spretnosti premagovanja ovir, poudarek pa na spodbujanju občutka za delo v skupini, vztrajnosti, samodiscipline ter navajanju otrok na vadbo v povsem novem učnem okolju. Vadba temelji predvsem na krepitvi gibalnih sposobnosti, kot so moč, gibljivost, ravnotežje in hitrost, torej nadgradnji naših osnovnih motoričnih sposobnosti.

Urice vadbe potekajo pod vodstvom profesorice športne vzgoje, trenerke športne gimnastike in vzgojiteljice. Prvi del ure je namenjen ogrevanju in pripravi na samo vadbo (poligoni, igre, sodelovanje v paru, manjših skupinah, elementarne igre,…), sledi pa glavni del, v katerem se glede na število otrok in vrsto vadbe razdelimo na več skupin ter določimo vadbene postaje, sestavljene iz vaj za premagovanje ovir, skokov v globino (jama s penami ali blazina), različnih oblik gibanja (plazenje, lazenje, poskoki, tek, hoja,…), plezanja po klopeh, letvenikih, skokov na malem in velikem trampolinu, guganja na krogih, vrvici in drogovih. Po uspešno zaključeni vaji sledi počitek in zaslužena nagrada (štampiljka). Posamezna ura vadbe traja 45 minut.