Portfolio

Domov / Portfolio

Portfolio je dokument, v katerem so shranjeni dokazi otrokovega razvoja in učenja: risbe, pisni izdelki, fotografije s komentarji, zapisana opažanja vzgojiteljev, pomočnic ali staršev, otrokovi komentarji, zgodbe, pisemca, ustvarjalne iskrice, njegovi opisi, pripovedi, razmišljanja, zanimiva doživetja, najljubše pesmi. Portfolio se dopolnjuje in ves čas “živi” z otrokom.

Pomembnost portfolia

Osrednja vloga portfolia v učnem procesu je namreč, da razkriva individualne značilnosti, talente, močna področja, pa tudi področja, ki so še šibka, kar pomaga vzgojitelju pripravljati ustrezne pogoje za učenje posameznika in skupine, tudi v smislu večjega soodločanja in vključevanja otrok v proces učenja. Portfolio tako o vsakem otroku vedno pripoveduje zgodbo o njegovem uspehu in je zapis o otrokovem napredku, razvoju in učenju.

Zavedati se je treba, da je dobra povezava med otrokovim življenjem in delom v vrtcu in življenjem doma ključnega pomena za kakovost otrokovega spoznavnega, psihosocialnega in emocionalnega razvoja. Zato je dobro, da se v proces nastajanja  portfolia, vključijo tudi starši, ki so pri tem projektu izjemnega pomena, saj so bistveni člen v razvoju otroka in lahko pripomorejo k primerni oceni otrokovega napredka, saj ga imajo možnost opazovati v različnih naravnih situacijah doma in drugje.

Zelo bomo veseli, če nam boste kdaj zaupali delčke vaših zgodb oz. dogodkov (tako veselih kot nesrečnih), da morda v vrtec prinesete kakšno fotografijo, risbo ali izdelek. Prav vse nam bo v veliko pomoč pri spremljanju otrokovega razvoja in občutij. Če bo naše sodelovanje podprto z medsebojnim zaupanjem in skupnimi prizadevanji, je pot k skupnim ciljem, ki smo si jih postavili, bolj smiselna in učinkovita. Portfolio torej prispeva k iskreni komunikaciji, občutku uspešnosti in medsebojnem zaupanju.