Starši imate pravico

  • spoštovanja in upoštevanja vaše vloge kot primarnih skrbnikov in nosilcev glavne odgovornosti za otrokovo vzgojo in razvoj,
  • postopnega uvajanja otroka v vrtec tako, da smete biti skupaj z njim v skupini,
  • korektnega obveščanja o otrokovem počutju, razvoju, napredku,
  • vpogleda v programe dela za otroke.

Otroci imajo pravico

Zapisane so v KONVENCIJI O OTROKOVIH PRAVICAH.

  • za otrokov razvoj so najbolj odgovorni starši, zato je prav, da otrok odrašča v krogu svoje družine, v ozračju razumevanja in ljubezni,
  • vsi otroci imajo enake pravice brez razlikovanja. Pravice, ki jih terjaš zase, priznaj tudi drugim,
  • otroci so upravičeni do najvišje ravni zdravstvenega varstva, kakovostne hrane in neoporečne čiste vode,
  • telesno in duševno prizadetim pripada enakopravno in dostojanstveno mesto v družbi, otroci imajo pravico do spoštovanja,
  • otroci imajo pravico, da jih varujemo pred vsemi oblikami telesnega in duševnega nasilja,
  • otroci imajo pravico do prostega časa in razvedrila, primernega njihovi starostni stopnji.