Program

Domov / Program

program v vrtcu

program v vrtcu

program v vrtcu

 

program v vrtcu

6:30 – 8:15Sprejem otrok v vrtec, vključevanje otrok v igro in individualna igra
8:15 – 8:45Zajtrk, nega
8:45 – 9:45Načrtovane in spontane dejavnosti v igralnici ali na prostem (glasbene urice, telovadba)
9:45 – 10:00Dopoldanska malica, nega
10:00 – 11:00Načrtovane in spontane, skupinske in individualne različne dejavnosti, delo z materiali, igra na prostem
11:00 – 12:00Kosilo, nega
12:00 – 13:30Počitek ali aktivni počitek
13:30 – 14:00Popoldanska malica, nega
14:00 – 15:00Plesne urice, angleški jezik
15:00 – 16:30Dejavnosti v igralnici ali na prostem, odhod otrok domov

Zasebni vrtec Želvica je vpisan v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov na področju
vzgoje in izobraževanja pri pristojnem Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Obogatitvene dejavnosti

Za popestritev programa bo poskrbljeno z obogatitvenimi dejavnostmi
in sicer glede na starostno stopnjo otrok.

Angleščina s Tomijem

Otroci se učijo jezika, tako materinega kot tujega, ne da bi se obremenjevali s pravili, glagoli, sklanjatvami,… Ponavljajo to, kar slišijo. Mlajši kot so, bolj točno so sposobni ponavljati, se pravi, bolj je njihova izjava podobna izvirni. Tako si učenci v zgodnji dobi zapomnijo melodijo, intonacijo in naglas tujega jezika z vsemi njegovimi posebnostmi. Tako močnega posluha za jezik v kasnejši dobi ne bodo mogli več razviti.

Preberi več

Plesne urice z Ines

Na plesnih uricah se bomo ob raznoliki glasbi učili rajalnih iger in osnov ritmike ob otroški in popularni glasbi, ki se bo prilagajala letnemu času, posebnim dogodkom in otrokovim željam. Otroci bodo pridobili znanje osnovnih elementov plesa in medsebojnih stikov z vrstniki. Plesne urice bodo pripomogle k odkrivanju otrokovih potencialov in razvoju samopodobe.

Preberi več

Glasbene urice s Katjušo

Z otroci se bomo srečevali vsak teden. Otroke bom učila slušnega zaznavanja – otroci se naučijo prepoznavati različne dimenzije zvoka, barvo, trajanje, glasnost. Poudarek dajemo tonski višini. V tem delu se otroci naučijo, kaj je visok in kaj nizek ton. Drugo področje je ritmična vzgoja, ki jo izvajamo v povezavi z motoriko celega telesa. Velik poudarek damo na razvoj ročne motorike, ki je zelo pomembna za tiste, ki se bodo nekoč učili igranja inštrumenta.

Preberi več

Telovadba na ŠD Center Maribor

Vadba bo potekala v gimnastični telovadnici ŠD Center Maribor, v dopoldanskih urah, enkrat mesečno. Namen same vadbe je pridobivanje gibalnih navad in razvoj spretnosti premagovanja ovir, poudarek pa na spodbujanju občutka za delo v skupini, vztrajnosti, samodiscipline ter navajanju otrok na vadbo v povsem novem učnem okolju. Vadba bo temeljila predvsem na krepitvi gibalnih sposobnosti, kot so moč, gibljivost, ravnotežje in hitrost, torej nadgradnji naših osnovnih motoričnih sposobnosti.

Preberi več