Sodelovanje s starši

Domov / Sodelovanje s starši

sodelovanje s starši

sodelovanje s starši

sodelovanje s starši

sodelovanje s starši

Načini sodelovanja in povezovanja s starši:

Formalne oblike sodelovanja – strokovna srečanja

  • roditeljski sestanki
  • individualni pogovori o otroku
  • tematska predavanja za starše

Neformalne oblike sodelovanja – druženje s starši

  • prisotnost staršev ob uvajanju otroka
  • dnevni kontakti
  • informiranje staršev preko oglasnih desk, publikacije vrtca
  • različna druženja otrok, staršev in pedagoških delavcev
  • družinski dan v mesecu marcu
  • medgeneracijsko sodelovanje (babice, dedki)
  • drugo po programu

Obveščanje staršev

Informiranje staršev o življenju in delu vrtca poteka na različne načine:

vsakodnevno ob srečanju ob prihodu in odhodu otroka

preko pisnih informacij na oglasni deski

preko elektronske pošte

info@zelvica.com

s spletno stranjo vrtca

www.zelvica.com

s SMS sporočili

031 469 868