Uvajanje otroka v vrtec

Domov / Uvajanje otroka v vrtec

Nekatere značilnosti otroka mlajšega od treh let:

 • Otroka mlajšega od treh let, lahko pripravimo na spremembe le s postopnim uvajanjem le-teh.
 • Otrok je čustveno navezan na svoje starše. Želi jih imeti v svoji bližini, še posebno v novem okolju.
 • Otrok se počuti najbolj varno, ko je v znanem okolju, v bližini svojih staršev in ko življenje teče po ustaljenem redu.
 • Otrok doživlja svet okoli sebe tudi skozi doživljanje najbližjih (če je strah mamo, je strah tudi otroka).

Otroci se ob vstopu v vrtec odzivajo različno:

 • Se hitro prilagodijo novim okoliščinam.
 • Imajo normalne prilagoditvene težave: ob ločitvi jokajo, se držijo staršev, so občutljivi, nemirni in utrujeni, težje zaspijo in slabše jedo, lahko tudi odklanjajo starše. Takšne težave se lahko pojavljajo tudi ves mesec.
 • Nekateri otroci se odzivajo tako, da zbolijo (bolezni dihal in prebavil).
 • Včasih se težave pojavijo kasneje in ne takoj ob vstopu v vrtec, ampak hitro minejo.

Otroka prvi dan ne pustite ves čas v vrtcu. Počutil se bo zapuščenega in odhod v vrtec bo lahko zaradi tega še nekaj časa težavnejši.

Priporočamo

 • Za uvajanje si vzemite vsaj nekaj dni dopusta. Tako boste bolj mirni in se boste otroku lažje posvetili.
 • Ločitev od staršev, čeprav kratka in bivanje v novem okolju sta za otroka veliki spremembi, zato bo nekaj časa občutljivejši. Doma bo potreboval več pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti. Ne skrbite, ne boste ga razvadili.
 • V času uvajanja ne vnašajte dodatnih sprememb v otrokovo življenje in ne jemljite mu dude, pleničk. Za to bo dovolj časa tudi pozneje, ko se bo že dobro navadil na vrtec. Vam in otroku bo lažje.
 • Omogočite otroku, da nosi v vrtec priljubljeno igračko (medvedka, pleničko,...) s katero se bo lahko tolažil.
 • Ko pridete ponj v vrtec mu omogočite, da se odzove in sprosti napetost (npr. jok). Ne bodite žalostni, če vas bo zavrnil. Počakajte trenutek in prišel bo k vam.
 • Priporočamo vam, da prvi mesec otrok redno obiskuje vrtec. Uvajanja ne prekinjajte. Ob otrokovi bolezni se z vzgojiteljico pogovorite o možnostih ponovnega uvajanja.
 • Stalen ritem prihodov v vrtec in odhodov iz njega daje otroku občutek varnosti in zaupanja. Držite svoje obljube.
 • Začetne težave ob uvajanju otroka bodo kmalu minile. Otrok bo rad hodil v vrtec, rad bo imel svojo vzgojiteljico in vrstnike.

Čeprav mu je v vrtcu lepo in se veliko novega nauči, vrtec ne more nadomestiti topline in skrbi, ki ju je otrok deležen v družini.