Obveznosti staršev so

 • spoštovati sprejete dogovore in poslovni čas vrtca,
 • v vrtec pripeljati zdravega otroka,
 • obveščati strokovne delavce o morebitnem slabem zdravstvenem stanju otroka in njegovih posebnostih,
 • redna poravnava finančnih obveznosti za opravljene storitve,
 • sporočanje otrokovo odsotnosti do 8.30 ure zjutraj,
 • obveščanje o spremembi podatkov, ki jih vrtec potrebuje pri vodenju evidence (naslov, telefon,...),
 • otroka primerno obuti in obleči, da bo varen in sproščen pri igri v vrtcu in na prostem (vremenu primerno),
 • da sodelujejo v različnih oblikah sodelovanja vrtca s starši,
 • zagotoviti, da otrok v vrtec ne prinaša nevarnih ali dragih predmetov in igrač (za igrače in druge predmete prinesene v vrtec strokovni delavci ne odgovarjajo),
 • da prevzamejo otroka najkasneje ob koncu poslovnega časa vrtca,
 • upoštevati odpovedni rok za izpis otroka, ki je najmanj 30 dni.

S prihodom otroka v vrtec do 8.30 ure zjutraj omogočamo otroku primerno vključevanje v otroško igro in druge dejavnosti.